Advertisements

ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಶಿವನು ಬಳಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಶಂಖ! ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ..

Temples

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜನೀಯ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಅದು ಶಂಖ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ 18 ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖ ವಾದ್ಯವೂ ಒಂದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಊದುವುದಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ನೀರನ್ನು ಸುರಿ ಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮರು ರಾಜರು ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳ ಜನನವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಶಂಖನಾದದ ಮೂಲಕವೇ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಶಂಖವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂಗಡದವರು ಶವದ ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಂಖನಾದವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಶಂಖ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕವನ್ನು ಊದುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶಂಖದ ಚಿಪ್ಪರಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಡಬೇಕು.ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಬಳಸಿದಂತಹ ಆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ನಿ’ಗೂ’ಢ ಶಂಖ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ..

[widget id=”custom_html-3″]

Advertisements

ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶಂಖ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಂಖದ ಶಬ್ದವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನ ಬಳಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಎಂಬ ಶಂಖವಿತ್ತು ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖದ ಚಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ರತ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗರದ ಮಂಥನದಿಂದ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಜನಿಸುತ್ತಾಳೆ.. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಂಖವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಹ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವೃತ್ತ ಶಂಖ ಮತ್ತು ವಾಮಾ ರಥ ಶಂಖ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೆ ರಾ’ಕ್ಷ’ಸ ಶಂಖಚೂಡ ಎಂಬುವನು ಇದ್ದ ಅವನ ದೌ’ರ್ಜ’ನ್ಯದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ತೊಂ’ದ’ರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಂಕರನು ತನ್ನ ತ್ರಿ’ಶೂ’ಲದಿಂದ ಶಂಖಚೂಡ ನನ್ನು ಕೊ’ಲ್ಲು’ತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಂಖ ಚಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಶಿವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.

[widget id=”custom_html-3″]

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ’ತ’ಗಳ ಅಡೆತಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವುದರಿಂದ ದೆ’ವ್ವ ನ’ಕಾ’ರಾತ್ಮ ಶ’ಕ್ತಿ’ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಡತಡೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸ ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ದೋ’ಷ’ವನ್ನು ಸಹ ಅದು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋ’ಗಾ’ಣುಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿ ನ’ಕಾರಾ’ತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಸ’ಕಾ’ರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಂಖ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜಾನಂತರ ಶಂಖ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಮುಕಿಸುವುದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ’ಕ’ರಾ’ತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

[widget id=”custom_html-3″]

ಶಂಖವನ್ನು ನೀರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಿಂಬೆರಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ತಿಂದರೆ ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮೊ’ಡ’ವೆ ಕುರ ಮುಂತಾದ ದೋ’ಷ’ಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವುದೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾತು ಬಾರದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮೂ’ಕ’ತನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಮಬಾಣ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವುದರಿಂದ ಕಿವುಡುತನ ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರಮಂಥನ ದಿಂದ ಬಂದ ವಿ’ಷ’ವನ್ನು ಶಿವನು ಒಂದು ಶಂಖದಿಂದ ಕುಡಿದಿದ್ದ ಎಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಶಂಖ ಬಿಹಾರದ ಭಾಗಲ್ ಪುರ್ ದಿಂದ ಸುಮಾರು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಲನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯವರು ದೃಡಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ಶಂಖ ಕೊಂಡ ದಲ್ಲಿದೆ.ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೈ’ತ್ಯ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖದಿಂದಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿವನು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿ’ಷ’ವನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದನೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಶಂಖವು ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಉಳಿದ 364 ದಿನಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಅಡಿ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ..

[widget id=”custom_html-3″]